Văn bản thị trấn - Xã Vĩnh Chấp - Vĩnh Linh

Văn bản UBND xã
 

Kế hoạch tham gia cuộc thi "Tìm hiểu pháp luật về căn cước, định danh và xác thực điện tử của Việt Nam"

Kế hoạch triển khai thi hành Luật Căn cước

Kế hoạch Cải cách hành chính nhà nước xã Vĩnh Chấp năm 2024

Thư chúc Tết của Đảng uỷ - HĐND - UBND - UBMT xã Vĩnh Chấp

Công bố công khai Đồ án Quy hoạch khu dân cư thôn Lai Bình, xã Vĩnh Chấp (giai đoạn 2)

Công bố công khai Đồ án Quy hoạch khu dân cư thôn Lai Bình, xã Vĩnh Chấp (giai đoạn 1)

KE HOACH TUYEN TRUYEN CAI CACH HANH CHINH

Danh sách ứng cử Đại biểu HĐND xã Vĩnh Chấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

QĐ ban hành quy chế nội bộ về cung cấp thông tin tại UBND xã Vĩnh Chấp

Đề nghị chuyển vị trí trạm biến áp Bình An và bổ sung một số tuyến hạ áp trên địa bàn

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH