Xem chi tiết bài viết - Xã Vĩnh Chấp - Vĩnh Linh

Tổ chức bộ máy

TỔ CHỨC BỘ MÁY


Ngày cập nhật: Ngày cập nhật:  10:16, Thứ Tư, 23-11-2022

 

 

Họ và tên

Đơn vị

Chức vụ

Điện thoại

THƯỜNG VỤ ĐẢNG UỶ

Điện thoại:

Trần Minh Thiết

Đảng ủy

Bí thư Đảng uỷ

Nguyễn Thị Huyền

Đảng ủy

Phó Bí thư T.Tr Đảng ủy

Võ Văn Tuấn

Đảng ủy

Phó Bí thư

THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

Điện thoại:

Trần Minh Thiết

HĐND

Chủ tịch HĐND

Lê Văn Tư

HĐND

Phó Chủ tịch HĐND xã

ỦY BAN NHÂN DÂN

Điện thoại:

Võ Văn Tuấn

UBND

Chủ tịch

Nguyễn Ngọc

UBND

Phó Chủ tịch

Phùng Thế Nhật UBND Phó Chủ tịch

Nguyễn Đăng Sơn

UBND

Chỉ huy trưởng BCH Quân sự

Lê Xuân Hưng

UBND

Trưởng Công an

Trần Thị Thuý

UBND

Văn phòng HĐND-UBND

Đỗ Thị Quế

UBND

Văn phòng Thống kê

Phan Thị Phương Thảo

UBND

Tư pháp - Hộ tịch

Lê Văn Thuận

UBND

Địa chính

Lê Đức Nam UBND Địa chính

Trần Như Chinh

UBND

Chính sách – xã hội

Nguyễn Văn Khuyến

UBND

Kế toán - Ngân sách

Ngô Thế Công

UBND

Phó trưởng Công an

Lê Văn Hoàn

UBND

Thú y

Nguyễn Thị Phương Nhung

UBND

Khuyến nông

ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC
Điện thoại:

Nguyễn Văn Thương 

UBMTTQ

Chủ tịch

Nguyễn Văn Quân

UBMTTQ

Phó Chủ tịch

CÁC NGÀNH ĐOÀN THỂ

Lê Văn Phước

Cựu chiến binh

Chủ tịch

Nguyễn Đăng Châu

Cựu chiến binh

Phó Chủ tịch

Lê Đức Quang Huy

Nông dân

Chủ tịch

Lê Thị Út Dịu

Nông dân

Phó Chủ tịch

Nguyễn Thị Kiều Oanh

Đoàn thanh niên

Bí thư

Trần Thị Khánh Vân

Đoàn thanh niên

Phó Bí thư

Nguyễn Thị Lan Vân

Phụ nữ

Chủ tịch

Nguyễn Thị Hiếu

Phụ nữ

Phó Chủ tịch

Nguyễn Hữu Dục

Hội người cao tuổi

Chủ tịch

Lê Đức Huyên Hội người cao tuổi Phó Chủ tịch

Nguyễn Thị Hiếu

Hội chử thập đỏ

Chủ tịch

 

CÁC TIN KHÁC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH