Xem chi tiết bài viết - Xã Vĩnh Chấp - Vĩnh Linh

Văn bản UBND xã

Đề nghị chuyển vị trí trạm biến áp Bình An và bổ sung một số tuyến hạ áp trên địa bàn


Ngày cập nhật: Ngày cập nhật:  9:59, Thứ Bảy, 10-9-2022

 

Đề nghị chuyển vị trí trạm biến áp Bình An và bổ sung một số tuyến hạ áp trên địa bàn

CÁC TIN KHÁC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH