Xem chi tiết bài viết - Xã Vĩnh Chấp - Vĩnh Linh

Cải cách hành chính

CÔNG VĂN: V/v nghiên cứu, đề xuất sáng kiến CCHC và nhân rộng trên địa bàn xã


Ngày cập nhật: Ngày cập nhật:  15:30, Thứ Hai, 3-6-2024

 

 

XEM CHI TIẾT VĂN BẢN TẠI ĐÂY !

 

CÁC TIN KHÁC
KẾ HOẠCH: Tham gia cuộc thi “Xây dựng video clip, phóng sự tuyên truyền cải cách hành chính trên địa bàn huyện Vĩnh Linh năm 2024” (03/06/2024)
Thể lệ cuộc thi “Xây dựng video clip, phóng sự tuyên truyền cải cách hành chính” trên địa bàn huyện Vĩnh Linh năm 2024 (22/05/2024)
Kế hoạch Cải cách hành chính nhà nước xã Vĩnh Chấp năm 2024 (20/02/2024)
Tuyên truyền dịch vụ công trực tuyến và tiếp nhận, trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích (26/12/2023)
Kế hoạch triển khai cung cấp 02 dịch vụ công liên thông Đăng ký khai sinh - Đăng ký thường trú - Cấp thẻ Bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi và Đăng ký khai tử - Xóa đăng ký thường trú - Trợ cấp mai táng, hỗ trợ mai táng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị (26/12/2023)
Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2023 (26/12/2023)
Triển khai thực hiện chi trả không dùng tiền mặt đến các đối tượng hưởng chính sách an sinh xã hội (26/12/2023)
Thủ tục hành chính giải quyết đúng hạn và trước hạn đạt 99,9% (05/12/2023)
Kiểm tra, giám sát nâng cao hiệu quả cải cách hành chính (26/12/2023)
Kết quả CCHC 6 tháng đầu năm 2023 (10/11/2023)

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH