Xem chi tiết bài viết - Xã Vĩnh Chấp - Vĩnh Linh

Cải cách hành chính

Thể lệ cuộc thi “Xây dựng video clip, phóng sự tuyên truyền cải cách hành chính” trên địa bàn huyện Vĩnh Linh năm 2024


Ngày cập nhật: Ngày cập nhật:  9:33, Thứ Tư, 22-5-2024

Ngày 21/5/2024, UBND huyện Vĩnh Linh ban hành Thể lệ cuộc thi “Xây dựng video clip, phóng sự tuyên truyền cải cách hành chính trên địa bàn huyện Vĩnh Linh năm 2024”.

 

Theo đó, đối tượng tham gia dự thi là công dân Việt Nam đang sinh sống, học tập, làm việc trên địa bàn huyện Vĩnh Linh. Tác giả của tác phẩm có thể là tập thể hoặc cá nhân.

Đối với UBND các xã, thị trấn, mỗi đơn vị bắt buộc có ít nhất 1 tác phẩm dự thi, tối đa không quá 02 tác phẩm. Ban Tổ chức khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các tổ chức, cá nhân khác trên địa bàn huyện tham gia dự thi. Mỗi cá nhân/tổ chức được dự thi tối đa 2 tác phẩm.

* Xem chi tiết Thể lệ cuộc thi “Xây dựng video clip, phóng sự tuyên truyền cải cách hành chính” trên địa bàn huyện Vĩnh Linh năm 2024 tại đây!

Nguồn: Cổng TTĐT huyện Vĩnh Linh

 

 

 

 

CÁC TIN KHÁC
Kế hoạch Cải cách hành chính nhà nước xã Vĩnh Chấp năm 2024 (20/02/2024)
Tuyên truyền dịch vụ công trực tuyến và tiếp nhận, trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích (26/12/2023)
Kế hoạch triển khai cung cấp 02 dịch vụ công liên thông Đăng ký khai sinh - Đăng ký thường trú - Cấp thẻ Bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi và Đăng ký khai tử - Xóa đăng ký thường trú - Trợ cấp mai táng, hỗ trợ mai táng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị (26/12/2023)
Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2023 (26/12/2023)
Triển khai thực hiện chi trả không dùng tiền mặt đến các đối tượng hưởng chính sách an sinh xã hội (26/12/2023)
Thủ tục hành chính giải quyết đúng hạn và trước hạn đạt 99,9% (05/12/2023)
Kiểm tra, giám sát nâng cao hiệu quả cải cách hành chính (26/12/2023)
Kết quả CCHC 6 tháng đầu năm 2023 (10/11/2023)
Hướng dẫn thủ tục đăng ký kết hôn (07/09/2023)
Hướng dẫn thủ tục đăng ký lại khai tử (18/07/2023)

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH