Xem chi tiết bài viết - Xã Vĩnh Chấp - Vĩnh Linh

Cải cách hành chính

Triển khai thực hiện chi trả không dùng tiền mặt đến các đối tượng hưởng chính sách an sinh xã hội


Ngày cập nhật: Ngày cập nhật:  14:29, Thứ Ba, 26-12-2023

Ngày 20/12/2023, UBND huyện Vĩnh Linh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện chi trả không dùng tiền mặt đến các đối tượng hưởng chính sách an sinh xã hội trên địa bàn.

 

Đối tượng tham gia thực hiện bao gồm: đối tượng bảo trợ xã hội hưởng trợ cấp xã hội; người có công với cách mạng, thân nhân người có công với cách mạng và người trực tiếp tham gia kháng chiến do ngành LĐ-TB&XH quản lý.

Các đơn vị tham gia thực hiện chi trả, gồm: Bưu điện huyện Vĩnh Linh; UBND các xã, thị trấn; Phòng Lao động thương binh và Xã hội; Kho bạc Nhà nước và các Ngân hàng thương mại trên địa bàn và Bưu điện huyện Vĩnh Linh phối hợp để thực hiện các thủ tục liên quan đến việc chi trả trợ cấp đến các đối tượng hưởng chính sách an sinh xã hội.

Tiến độ thực hiện, tháng 12/2023, các đơn vị khảo sát lấy ý kiến đối tượng hưởng. Tháng 01/2024, thu thập thông tin tài khoản và mở tài khoản thanh toán. Tháng 02/2024, thực hiện chi trả không dùng tiền mặt.

UBND huyện Vĩnh Linh lưu ý đối tượng hưởng chính sách an sinh xã hội có quyền lựa chọn hình thức chi trả phù hợp. Đối với các trường hợp chưa mở được tài khoản thì Bưu điện huyện vẫn thực hiện chi trả qua hình thức nhận tiền mặt trực tiếp. Đồng thời, các cấp, các ngành liên quan tiếp tục thực hiện tuyên truyền, vận động đối tượng hưởng chính sách an sinh xã hội mở tài khoản tại ngân hàng để được chi trả trợ cấp qua tài khoản.

Nguồn: Cổng TTĐT huyện Vĩnh Linh

 

CÁC TIN KHÁC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH