Thông tin tuyên truyền - Xã Vĩnh Chấp - Vĩnh Linh

Thông tin tuyên truyền
Tuyên truyền Luật đất đai 2024

Tuyên truyền Luật đất đai 2024

Triển khai hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2024

Triển khai hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2024

Tuyên truyền kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024 và 138 năm ngày quốc tế lao động (01/5/1886 - 01/5/2024)

Tuyên truyền kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024 và 138 năm ngày quốc tế lao động (01/5/1886 - 01/5/2024)

Bệnh than và cách phòng chống bệnh than trên người

Bệnh than và cách phòng chống bệnh than trên người

Khuyến cáo các biện pháp phòng chống bệnh ho gà năm 2024

Khuyến cáo các biện pháp phòng chống bệnh ho gà năm 2024

Tăng cường công tác bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng trên địa bàn xã Vĩnh Chấp

Tăng cường công tác bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng trên địa bàn xã Vĩnh Chấp

Tuyên truyền phòng, chống bệnh dại

Tuyên truyền phòng, chống bệnh dại

Tuyên truyền thông điệp đảm bảo an toàn thực phẩm

Tuyên truyền thông điệp đảm bảo an toàn thực phẩm

Tuyên truyền phòng, chống bệnh sốt xuất huyết

Tuyên truyền phòng, chống bệnh sốt xuất huyết

Tuyên truyền cảnh báo hành vi giả danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến công tác PCCC và CNCH

Tuyên truyền cảnh báo hành vi giả danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến công tác PCCC và CNCH

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH