Xem chi tiết bài viết - Xã Vĩnh Chấp - Vĩnh Linh

Văn bản chỉ đạo điều hành

Kế hoạch: Tuyên truyền Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở năm 2023 trên hệ thống FM xã


Ngày cập nhật: Ngày cập nhật:  15:56, Thứ Năm, 27-6-2024

 

 

XEM CHI TIẾT VĂN BẢN TẠI ĐÂY !

 

CÁC TIN KHÁC
CÔNG VĂN: V/v nghiên cứu, đề xuất sáng kiến CCHC và nhân rộng trên địa bàn xã (03/06/2024)
KẾ HOẠCH: Tham gia cuộc thi “Xây dựng video clip, phóng sự tuyên truyền cải cách hành chính trên địa bàn huyện Vĩnh Linh năm 2024” (03/06/2024)
Kế hoạch tham gia cuộc thi "Tìm hiểu pháp luật về căn cước, định danh và xác thực điện tử của Việt Nam" (23/05/2024)
Công văn hướng dẫn đồng bộ và liên kết tài khoản Cổng DVC quốc gia với tài khoản VNeID Bộ Công An (05/01/2024)
Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2023 (26/12/2023)
Công bố công khai Đồ án Quy hoạch khu dân cư thôn Lai Bình, xã Vĩnh Chấp (giai đoạn 2) (07/12/2023)
Công bố công khai Đồ án Quy hoạch khu dân cư thôn Lai Bình, xã Vĩnh Chấp (giai đoạn 1) (07/12/2023)
Kế hoạch công tác Cải cách hành chính xã Vĩnh Chấp năm 2023 (07/03/2023)
QUYẾT ĐỊNH: V/v thành lập tổ kiểm tra việc chấp hành pháp luật về môi trường của một số cơ sở, hộ gia đình sản xuất kinh doanh trên địa bàn huyện (13/12/2022)
Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục Pháp luật năm 2022 (13/12/2022)

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH