Xem chi tiết bài viết - Xã Vĩnh Chấp - Vĩnh Linh

Xây dựng nông thôn mới

Vĩnh Chấp: UBMTTQVN xã phối hợp với Chi uỷ, Ban điều hành thôn Lai Bình phát động trồng cây tại thôn Lai Bình


Ngày cập nhật: Ngày cập nhật:  9:57, Thứ Ba, 13-12-2022

Sáng ngày 28/10/2022, UBMTTQVN xã phối hợp với Chi uỷ, Ban điều hành thôn Lai Bình phát động trồng cây tại thôn Lai Bình.

 

     Nằm trong chương trình xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn xã Vĩnh Chấp. Sáng ngày 28/10/2022, UBMTTQVN xã phối hợp với Chi uỷ, Ban điều hành thôn Lai Bình phát động trồng cây tại thôn Lai Bình.

 

     Với sự hỗ trợ giống của UBMTTQVN xã cùng với sự hưởng ứng, nhất trí cao của cán bộ và nhân dân thôn Lai Bình, qua một buổi sáng làm việc hết sức nhiệt tình của cán bộ và 50 hội viên, Chi hội Nông dân thôn Lai Bình đã trồng được 190 cây dừa trên đoạn đường từ thôn Lai Bình đi cụm dân cư Mỹ Lộc.

 

 

CÁC TIN KHÁC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH