Cải cách hành chính - Xã Vĩnh Chấp - Vĩnh Linh

Cải cách hành chính
Kết quả CCHC 6 tháng đầu năm 2023

Kết quả CCHC 6 tháng đầu năm 2023

Hướng dẫn thủ tục đăng ký kết hôn

Hướng dẫn thủ tục đăng ký kết hôn

Hướng dẫn thủ tục đăng ký lại khai tử

Hướng dẫn thủ tục đăng ký lại khai tử

Hướng dẫn thủ tục đăng ký lại khai sinh

Hướng dẫn thủ tục đăng ký lại khai sinh

Hướng dẫn thủ tục đăng ký khai sinh

Hướng dẫn thủ tục đăng ký khai sinh

Tin đã đưa
 

 
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH